Ylva Magnusson: Konstattack – Experimentell kulturstrategi i handling, tema liv och död

De ölänska försvarsborgarna togs i besittning vid orostider som skydd för samhällets överlevnad. I Eketorps borg skyddades befolkningen av muren, men i Sandby borg kunde ringmuren inte rädda dess invånare från fiendens anfall. Fornborgar samlade och skyddade människor i orostider. På 1900-talet fick vi andra borgar, t.ex. LO-borgen, som skyddade folkhemmets solidariska tankar.

Vi lever nu i en orostid med folkvandringar, där flyktingar förflyttar sig mot okända länder till en tryggare tillvaro. Där kulturen, den fria konsten lever i orostider med förstörelse, frihetsberövande, marginalisering osv. i olika delar av världen. I den svenska skolan minskas de estetiska och kreativa ämnenas roll. Ämnena är svåra att mäta nyttan av jämfört med andra ämnen, men modern forskning och erfarenheter pekar tydligt på de estetiska och kreativa ämnenas betydelse för mänsklig och samhällelig utveckling.

 

Konstattack är en nutida fredlig försvarshandling när kulturklimatet sakta håller på att nedmonteras. Min idé är att forma en kulturarmé enligt gammal traditionell krigföring, denna gången mot Eketorps borgs försvarsmurar. Nästa gång blir det mot andra murar som skall rämna för den fria konsten, ordet och tanken.

 

En kulturarmé rustad i målarrock, basker, försedd med målarpenslar, färgpaletter och järnhästar. Fotfolket i kepsar och munkjackor är utrustade med sprayflaskor, rappande till armémusikkårens trumslag. Projektet avslutas med en film där frågan ställs: hur viktig är konst och kultur för ett blomstrande samhällsklimat?