Workshop om entreprenörskap 25–26 okt 2017

Den 25-26 oktober 2017 är det dags för en workshop inom projektet på temat Experimentellt kulturarv och entreprenörskap. Tillsammans med projektmedarbetaren, entreprenörskapsforskaren vid Linnéuniversitetet Hans Lundberg och konstnärer och andra forskare med erfarenheter av perspektiv som knyter an till entreprenörskap, ska vi tillsammans diskutera och bearbeta olika ingångar till begreppet entreprenörskap och hur det påverkar och berör inom kulturell och konstnärlig utövning liksom inom forskning. Workshopen kommer att hållas på Ölands Folkhögskola. Intresseanmälan att delta ifall du inte ingår i forskningsprojektet (det är ett begränsat antal platser men öppet för intresserade) görs till bodil.petersson@lnu.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.