Tankar inför en ny kulturstrategi

Öland 2015

Genom ett antal workshops som tankesmedjan har gjort att i samband med ett kulturstrategiarbete för Öland har följande slutsatser gjorts.

1. Mångfald

I en tyst skiss som manifesterar Ölands framtid lades det fram ett stort antal brokiga tygbitar över den Öländska formen, som fanns som en gemensam yta för att diskutera vår kommande kulturstrategi. Varje tygbit hade ett mönster och en form som inte liknade den andra.

I samtal som följer ser vi en direkt koppling till dagens händelser. Södra och norra Öland kämpar för att folk ska stanna kvar och bli bofasta. Samtidigt kommer det många behövande flyktingar från Syrien till Öland. Öland har även många entreprenörer från olika länder som ser Öland som en möjligheternas Ö när de kommer för att starta nya företag. En kulturstrategi kan ha som mål att se hur dagens Öland är uppbyggt och lyfta fram olika kulturer som en styrka samtidigt som vi tar tillvara det traditionellt Öländska.

2. En Ryggrad

I en rörelse som gruppen gjorde tillsammans skapades rytm, som i sin tur ledde till en sorts dans. Rörelsen blev mer och mer tydlig och flera och flera följde rörelsen som gick mitt på den Öländska karta som fanns mitt på golvet.

Repetition och rörelse i Ölands mitt. Identitetsskapande kulturhändelser som sker med jämna intervaller. De människor som bor och arbetar här blir stärkta och vi ger platser nya händelser. En rad av händelser och plaster belyses och samtidigt binder vi samman norr och söder och en ny rörelse genom hela ön blir tydlig.

3. Kulturarv

Kulturell tankesmedja gjorde ett platsbesök på Dröstorps Alvar. Platsen är tillåtande, ljus, den visar upp enkelhet, samtidigt praktfullhet. Den bjuder in samtidig är den hemlighetsfull

Kulturarvet kan vara en inspiration till kulturstrategi genom att vi lämnar öppenhet för även det vi inte förstår. Vi skapar mellanrum som får vara tillåtande och experimentella där tankar och idéer får frodas fritt. Slumpmässigt förs flera komponenter samman och något nytt skapas något som vi inte kunde förutspå. Kulturstrategin liksom Dröstorps alvar ger utrymme för nya tankemönster.

4. Komplex helhet

Kulturell tankesmedja möttes på Dröstorps Alvar, ett utforskande av tid, rum och rörelse, komplexiteten kring hur allt hänger ihop och allt fungerar i ett system och allt står i relation till varann.

Politiska mål för kulturen måste vara just ett mål om en komplex helhet. Något vi ska förundras över. Något som gör att vi rycks med, något som ger oss en skärpa och en förankring. Politiken ska forma en strategi innehållande en kreativ komplexitet som i sin tur har till uppgift att forma politiken.

IMG_9958IMG_9939IMG_9985 kopiaskiss-drostorp-3

Kulturstrategi Dröstorps Alvar skiss

Kulturstrategi för Öland – metod