SOUNDmound

SOUNDmound är ett konstnärligt projekt av Frances Gill som är kopplat till den arkeologiska platsen Sandby borg, belägen på södra Öland i Sverige. Det handlar om en process i tre led. För det första samlas ljudmaterial in i olika sociala sammanhang. Skapandet av några av ljudmaterialen är ett aktivt experimenterande med platsens akustik. För det andra blandas ljudmaterialen för att skapa flera ljudskulpturer. För det tredje placeras dessa skulpturer på olika ställen på den arkeologiska platsen och bildar en konstinstallation i ljud. Lagren och de väggar av ljud som skulpturerna tillsammans kommer att utgöra är vad som kommer att bilda SOUNDmound. Det hela kommer att upplevas av besökare som använder en mobil app, ansluten till ett geografiskt informationssystem.
Både den kreativa processen och produkten ”SOUNDmound” experimenterar medvetet med mötet mellan arkeologi och konst. Syftet i projektet är individers och gruppers konstupplevelser, och hur dessa bidrar till att skapa kulturarvet utifrån platser som Sandby borg, samtidigt som brännande aktuella frågor i vår samtida värld fångas upp i dessa konstupplevelser.
Sandby borg var skådeplatsen för en massaker som ägde rum på platsen under järnåldern. Ur mänsklig synvinkel är denna händelse central och omöjlig att bortse från för alla som känner till platsens historia. Trots denna omvälvande händelse rymmer Sandby borg också helt andra aspekter, en rad tidsperioder och biologisk mångfald finns representerad i landskapet där den är belägen. Den abstrakta ytan mellan liv och död och försoning och kontemplation är några av de teman som projektet arbetar med. Den slutliga installationens interaktiva karaktär och skapandet av ljudmaterial definierar detta arbete som en typ av experimentell musik. Dokumentation av dessa processer och skisser finns tillgänglig genom att besöka www.soundmound.org.

Se bildspel från invigningen av SOUNDmound på Sandby borg den 16 juli 2018 och hör introduktionen till SOUNDmound: