Walle Dickson: Skissen som metod

Walle Dickson, kulturarbetande människa på Öland

Inom forskningsprojektet arbetar jag med koordination samt ansvarig för skissen som metod tillsammans med Helle Kvamme, konstnär.

Om skissen. De flesta tänker säkert på skissen som en förlaga till något färdigt resultat, men i detta sammanhang betyder skissen något mer och annorlunda. Skissen är, eller kan vara, ett hjälpmedel att komma på det vi inte visste, alltså nya möjligheter.

För att förstå skissen och dess möjligheter behöver vi göra oss medvetna om att alla processer innehåller såväl begränsande och öppnande faser. De begränsande faserna är till för förtydligande, mål- och resultatinriktning, medan de öppnande faserna är i det närmaste motsatta och till för att pröva möjligheter. Det är i de öppnande faserna som skissen utgör en stor och god kraft.

Den skiss vi här talar om ska aldrig bli färdig, aldrig vara riktad överhuvudtaget, varken inriktad på mål eller resultat, utan så fritt som möjligt associera, ana, pröva idéer, gestaltningar, former och uttryck. I bästa fall kan skissen hjälpa oss att kliva in i de rum där vi är ovetande och därför kan tillåta att pröva det osannolika och oväntade, det vagt anade. Detta arbete behöver var människa finna sina platser och former för, som fungerar just för dig, en personlig stig ut i det okända.

Skissen kan ta sig vilka former och uttryck som helst och arbeta med vilka material som man önskar. Den kan hjälpa oss att förstå rörelse och samtidighet, vilket vår kultur med tradition av fast sanningsbegrepp haft svårt för.

Paul Klee är en av de som mest konsekvent och spännande har utvecklat tankar kring och gestaltningar av skisser.

Den öppnande, ofärdiga skissen, kan tillföra nya idéer, hypoteser och/eller gestaltningar. Den hör i första hand hemma tidigt i alla processer och när de öppnande faserna är avslutade är det väl så väsentligt att ta itu med de begränsande och målinriktade arbetena.