Om experimentellt kulturarv

Experimentellt kulturarv – vad är det?

Experimentellt kulturarv beskriver det forskningsfält vi tillsammans utvecklar i nära samverkan mellan forskare och konstnärer. Experimentellt kulturarv handlar om att uttolka dåtiden och dess roll i vår egen samtid, dvs. den roll dåtiden spelar för oss här och nu. Spåren av det förflutna omvandlas av oss och därmed får de ett kombinerat nytt och gammalt innehåll och uttryck. Utgångspunkten för experimentellt kulturarv är nuet och hur den tidsanda som omger oss påverkar vår relation till dåtiden.  Detta leder till att kulturarv, istället för att vara något statiskt och en gång för alla givet, blir dynamiskt och föränderligt, något vi kan ta ställning till på nya sätt och hela tiden.