Ölands källor och vatten

Källor och vatten återfinns över hela Öland, och vattnet omger ön. Källor, vatten och vattenkvalitet har sedan flera år varit fokus för olika gruppers intressen på Öland och även bland forskare, men ännu så länge är den kulturella dimensionen av källornas roll relativt outforskad. Under temat källor och vatten kommer forskare tillsammans med konstnärer att undersöka de berättelser om vatten och källor som finns, och även undersöka på vilka sätt berättelserna kan kompletteras och utvidgas.

Vi har inspirerats av en skrift, som utgavs 2015 och nu finns publicerad på länsstyrelsens hemsida. Skriften heter Källor i Småland och på Öland – Med beskrivning av besöksvärda källor.