Lotta Karlsson: projektsamordning

Jag arbetar med projektsamordning inom Experimentellt Kulturarv. Inom projektet är jag särskilt intresserad av och engagerad i arbetet med temat Källor och vatten. Under projektperioden arbetar jag med en vidareutveckling av aktiviteter som har med detta tema att göra. Jag arbetar även med de undervisningsmoment som ingår i projektet, där studenter på kandidatprogrammet Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet arbetar i grupper med app-presentationer av dels ett källområde i Dröstorps naturreservat på Öland (vårterminen 2017), dels projektets olika konstnärliga gestaltningar (vårterminen 2018).

Bilden nedan visar när vi serverar källvatten vid den så kallade Gästgivaren (stenarna till vänster i bild). Vattnet har vi hämtat från Sjukällorna i närheten och serverar till deltagare i samband med en bussexkursion till Dröstorps alvar på Öland sommaren 2017.