LIV – DÖD

LIV no 8 konstnär Anne Hamrin Simonsson
Min inriktning är främst konceptuell textbaserad konst som rör existensiella frågor tolkade både abstrakt och reellt. Jag vill lyfta fram och påminna om basen i vårt liv; miljön och premisserna för överlevande och växande. Jag har undersökt temat LIV-DÖD i många år och använder material, teknik och uttryck som jag anser passa bäst i varje fall, idén bestämmer. Jag vill att mina verk ska vara dubbelbottnade med flera ingångar. I installationen LIV no 8 kan det finnas referenser inom till exempel konsthistorien, filosofin, etnologin och religionsvetenskapen ; där kan man hämta kunskap och inspiration från bland annat myter och riter för liv och död inom sådd, fruktbarhet och dödsriket med gudar inom olika mytologier. Världsarvet södra Ölands odlingslandskap, ett medeltida odlingslandskap som brukas modernt, är en källa med inspiration av seder, traditioner och symboler. I detta projektet tar jag mig an kulturarvet med dåtida och nutida behov för att överleva. Ordet kultur betyder ju bland annat bearbetning, odling och bildning. All mänsklig aktivitet kan läsas in i begreppet – andlig odling, socialt överförda levnadsmönster med ett samspel mellan människor och omgivning. Som motsats till kultur sätts ibland natur eller förvildning.
LIV no 8. Ordet säd är dubbeltydigt, betyder både spannmål och livsgivande vätska, vilken får växa i en pågående process från odling till skörd rent fysiskt på LIV-bokstäverna samtidigt som det gestaltar livet metaforiskt och visar livets stadier där både skörhet och styrka finns. Jordbokstäverna som bekräftar livet i ordet LIV samt i sådden därpå minner även om forntida gravhögar som tornar upp sig på samma sätt fast med motsatt betydelse – död.
Bokstäverna har formats med frånharp därefter med harpad matjord via maskinhjälp. Bokstäverna har måtten: 20 m längd, 5,5 m bredd och 2 m höjd, från kant till kant 55 meter. Formen av kanterna är fasade så att de blir som kullar man kan klättra/gå på med 45 graders lutning. På dem är det sått för hand cirka 70 kg ekologiskt Ölandsvete, som knyter an till platsen. Ölandsvetet har varit försvunnet men återinförts till ön via genbank.

Bildspel med processbilder, bland annat:
Byggandet av installationen, sådd med elever från Ölands Friskola, performance av dansare Aurea Romero Alvarez vid invigningen 14/6.
Film/foto: Nils Hamrin. Foto: Anne Hamrin Simonsson, Helle Kvamme, Isabel Mena-Berlin, Jan Engström.

www.annesimonsson.se
www.konstikalmarlan.se

  • DCIM100MEDIADJI_0033.JPG

  • DCIM100MEDIADJI_0048.JPG

  • DCIM100MEDIADJI_0030.JPG

  • DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

  • DCIM100MEDIADJI_0004.JPG