Ismantorps borg, möten och försoning

Platsen Ismantorps borg ledde projektets deltagare fram till orden ”möten” och ”försoning”. Inom projektets olika workshops bearbetades fakta och uppfattningar om platsen Ismantorps borg, och det blev tydligt att platsen har fungerat som någon form av mötesplats i det förflutna. Vilken sorts mötesplats det kan ha varit är oklart, men ordet ”möten” kom att vägleda och inspirera uttolkningen som gjordes genom filtprojektet, ett av de konstprojekt som knutit an till platsen.

Att även ordet försoning knöts till platsen har att göra med att borgen är en av Ölands minst 16 ringborgar, där arkeologer menar att flertalet har använts i orostider. Människor under järnåldern levde därmed med en materiellt manifesterad oro för konflikt, tolkad som synlig i den rika förekomsten av ringborgar på hela ön. Ett tydligt exempel på att konflikt ibland tog sig radikala uttryck är överfallet och massakern på borgens invånare som skedde på Sandby borg, en annan av Ölands ringborgar. I förlängning av den situation som rådde på järnåldern och som även råder i delar av världen idag, valdes temat försoning som passande för en diskussion om människors situation och tankar i såväl ringborgarnas som i vår egen tid. Efter krig och konflikt uppstår alltid behov av försoning och av att blicka framåt och gå vidare. Ibland används kulturarv som aktiv ingrediens i sådant försoningsarbete i vår egen tid.