Helle Kvamme: Skissen som metod

Jag arbetar tillsammans med Walle Dickson och Bodil Petersson med skissen som metod och med projektkoordination. Jag formar nya dialoger i landskapet och utmanar relationen och dialogen genom att skissa. Rörelse, ljud och kropp i dialog med en fysisk miljö formar nya dialoger och vi lär känna platsens tid. Jag är intresserad av rörelsen i relation till tiden. Hur formar konstnärer och forskare frågor tillsammans genom ett gemensamt sökande? Frågor till platser – hur gestaltas sådana frågor?

Genom projektet utforskas det som inte är synligt för ögat och genom att mötas i grupp och visualisera dessa kvaliteter ges nya bilder till platsen och de som delar den.

Min webbsida är www.hellekvamme.com