Hans Lundberg Entreprenörskap

Jag och Bodil Petersson ska tillsammans med hela projektgruppen utforska och analysera det kulturella entreprenörskapets roll och utveckling i mötet mellan vetenskap och konst på Öland. Jag ska därtill, tillsammans med Bodil Petersson, en kollega på Ekonomihögskolan, Katarina Ellborg, samt studenter från Linnéuniversitetet, arbeta med nya förhållningssätt till kulturarv och konst inom ramen för kursen ”Kulturarv och entreprenörskap” (https://lnu.se/kurs/kulturarv-och-entreprenorskap/kalmar-vt/).

Förutom det här projektet, arbetar jag f n i stort med följande:
Mina forskningsområden är: Kommunikativt Entreprenörskap, Entreprenörskap & Kulturarv, Entreprenörskap & Underhållningsidrott, Technopreneurship,
Pågående forskningsprojekt är: Experimentellt kulturarv (www.experimentelltkulturarv.se), InnoTracing (http://www.innotracing.org), Entrepreneurship in Emerging Economies and Developing Countries (http://www.e-elgar.com/shop/contextualizing-entrepreneurship-in-emerging-economies-and-developing-countries), Forskningsöversikt om Underhållningsidrott för Riksidrottsförbundet.
För närvarande arbetar jag med: Chief Analyst i två EU-projekt (http://tempusleague.eu & http://tempus.nung.edu.ua), Vice President i European Academy of Management (http://www.euram-online.org/2015-03-02-14-07-17/mission-statement.html), Ordförande i Ekonomihögskolans Samverkansgrupp (https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/samarbete-med-forskareforskarkontakt/), Ledamot i Rektors Kommitté för Samhällelig Drivkraft (https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/om-linneuniversitetet/vision-och-vardegrund/Samhallelig-drivkraft/).