Från källa till källa

Från källa till källa är en vision om en led mellan grundvattenkällor, med källan och dess omgivning som mötesplats för olika estetiska och kulturella uttryck, naturvetenskap och forskning, hälsa och rekreation, inspiration och andlighet mm. Jag vill “lyfta fram” grundvattenkällor, från urtid och dåtid till nutid och framtid. Jag begränsar mig till Sjukällan som inspiration och symbol för alla källor. För att konstnärligt kommunicera med platsen har jag utgått från idén om källan som en levande gudinna (grekisk mytologi). Språket/metoden jag använder är Chakrasystemet. Inom yogan är varje människa, förutom en fysisk varelse även, en energivarelse. Dessa energicentras/chakrans balans eller obalans påverkar individens hälsa och person. Vatten är en förutsättning för allt liv. Tidiga civilisationer t ex Mesopotamien växte fram vid floder. Vid källor och brunnar har människor träffats. Vissa källor bär gamla legender som fortfarande lever, det finns offerkällor och hälsokällor. I dag får många av oss, som lever i i-länder, vårt vatten direkt in i bostaden från större vattentäkter. Att ta hand om, skydda och vårda naturliga grundvattenkällor och dess omgivning har inte stått högt på agendan hos myndigheter och organisationer i Sverige. Även den biologiska mångfalden skulle främjas om naturkällorna vårdas och skyddas.

Anita E-M Andersson

www.anitaandersson.n.nu

0733-890858