Svar till: Experimentellt kulturarv och entreprenörskap

december 13, 2017 kl. 8:54 e m #688
Hans Lundberg
Deltagare

4) Om ”möjlighet är att utveckla entreprenörer som mellanhänder. Inte göra om konstnärer till entreprenörer eller entreprenörer till konstnärer, utan finna fler mellanhänder mellan konstnärer respektive arkeologer och omvärlden, marknader, mötesplatser. ”

Ja, delar helt, att agera mellanhand (acting in-between; franska, entre+prende) är entreprenörens klassiska roll och funktion i samhällen. Låt oss arbeta med det i projektet!

Sedan ska givietvis enskilda personer kunna välja att gå in och ut ur olika identiteter och kategorier; om någon konstnär också vill vara entreprenör, eller det omvända, ska det vara möjligt. Låt oss arbeta för sådan acceptans också!