En dörr på Sandby borg

”En dörr på Sandby borg” är titeln på en film av musiker och musikarkeologen Frances Gill.  Frances arbetar med idéer som berör människokroppen och alla dess sinnen och känslor genom konstnärliga och arkeologiska processer.  Bilder är en del av projektet med koppling till Sandby borg på Öland i Sverige.  Konceptet med en dörr som placerats stående i landskapet över en forntida tröskel söker fånga en aspekt av det historiskt förflutna in i det nuvarande med teatraliska referenser till en verklig arkeologisk plats.  Faktumet att denna forntida tröskel en gång i tiden spelade en roll som en del av platsen för en massaker, är ett koncept som hon använder sig av för att lyfta frågor i nuet om massmord i relation till försoning och återlösning.  Hur vi försöker förstå varför sådana händelser uppstår medan vi skyddar oss själva, och då speciellt barn, från skräcken, det är hennes huvudsakliga dilemma.  I detta verk arbetar hon speciellt med idéer om formändring.

I en tidigare performans, uppträdde artisten Helle Kvamme som en naken figur med en huva över sitt huvud.  Huvan var i fokus under Helles performans-verk som presenterades på konferensen Experimentellt kulturarv på Öland under hösten 2015.  Frances idé var att låta Helles karaktär göra ett gästspel i ”En dörr på Sandby borg”.  Frances bjöd även in arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay för att spela en roll vid improvisationen runt dörren.  Hennes idé var att låta två karaktärer uppträda i en improvisationsakt för att gestalta två ansikten av Experimentellt kulturarv, ett representerade ’konst’ och det andra ’arkeologi’.  På detta sätt möttes en personifiering av konsten och en personifiering av arkeologin vid dörren.  I Frances film, är hennes musik och bilder förvrängda och Helles karaktär kan uppfattas som illavarslande och hotfull.  Dock är slutscenerna i filmen inte förvrängda, då hon söker porträttera hoppet i vilket disciplinområdena arkeologi och konst kan mötas för att finna svar på många frågor om vår föränderliga värld och om vägen till framtiden.  Det finns referenser till genus i personligheterna men det var snarare en oförutsedd än en avsedd händelse även om det också är relevant på flera sätt och för diskussion.

Det är Frances avsikt att utveckla arbetet i ett flertal riktningar, ett är att fånga barns intresse av historia genom att involvera dem i arbete med ljud och musik i en arkeologisk kontext.  En annan riktning är att arrangera musik från detta projekt för en strängorkester, som en sats i ett stycke musik om Sandby borg tillsammans med andra eventuella satser med olika tema.  Allt detta arbete är sammankopplat i arbetsprocesser som använder aspekter av det förflutna i det nuvarande med konstnärliga förtecken som är särskilt kopplade till ljud och musik.  Arbetet är relaterat till pågående arbete med varierande arbetsgrupper involverade i att utveckla Experimentellt kulturarv som ett forskningsfält.

Frances Gill

December 2015

Översättning av Emelie Bernhard i december 2015