Deltagare

Experimentellt kulturarv är ett nätverksprojekt. Vi som deltar är konstnärer och forskare med koppling till Öland och Småland, antingen genom att vi arbetar och bor här eller genom att vi på något sätt knutits till detta projekt. För att få veta mer om de olika deltagarna, klicka på informationsrutorna på förstasidan, så presenterar konstnärerna och forskarna sina olika delprojekt.