Nätverksmöte via zoom 9 juni 2021 / Network meeting via zoom 9 June 2021

Mötet diskuterade årets tema Modernitetens kulturarv. Vi kom fram till att genomföra en rad aktiviteter knutna till temat Badkarsberättelser, inspirerade av Michael Walshs text om badkar och hans presentation för nätverket i våras. Planen är att genomföra en online-utställning och en fysisk utställning på Ölands Museum Himmelsberga. Olika aktiviteter i form av seminarier, workshops och föredrag kommer att genomföras under …