Budskap i vinden

Jag arbetar med Sandby borg. Mitt arbete handlar om liv och död, plats och minne. Jag för en dialog med platsen.
Min gestaltning ska vara en länk mellan då och nu, från 400-talet när fornborgen var scen för en blodig massaker fram till i dag när historien rullas upp i forskningen. Då liksom nu var det folkvandringstid och stora omvälvningar.
Jag vill bl. a skapa poem utifrån detta. Texterna ska växa fram ur min dialog med platsen och med arkeologerna som arbetar där. Jag tar fram fragment, ord, funderingar och skisser som blir utgångspunkter för poesin. Poemen kan t.ex. bli en hyllning till de som levt där och som fick ett tragiskt slut – men de kan också ge länkar och tankar till nuet, till historien och framtiden. Frågor utan svar.
Sandby borg är en vacker plats och jag har en fin relation till platsen sedan jag var barn med flera utflykter hit under årens lopp. Men det är också en tuff plats att förhålla sig till nu, när man känner till dess historia.
Mitt konstnärliga uttryck är präglat av min miljö mitt i kulturarvet bland stenyxor och stensättningar. Jag tar ofta avstamp där.
Se min hemsida: http://www.bodilmagnusson.se/hem

Se filmen från invigningen av Budskap i vinden på Sandby borg den 8 juli 2018, medverkar gör Bodil Magnusson och Saga Björling: