Blå Jungfrun, myternas ö

Blå Jungfrun är en mytomspunnen ö i Kalmarsund. Parallellt med myterna om ön som en plats för häxors fester med djävulen, har den också i relativt sen tid varit stenbrott för en särskild sorts röd granit och dessutom blivit arkeologiskt undersökt under 2000-talet, av arkeologer från Kalmar läns museum. Förutsättningarna att i relation till Blå Jungfrun kombinera arkeologi, kulturarv och konst är synnerligen goda. I projektet Experimentellt Kulturarv finns ett nätverk av personer med intresse av att utforska öns såväl mytiska som materiella aspekter.