Annika Grünwaldt Svensson: Bäckahästen

Interaktiv instrumental skulptur.

En permanent utsmyckning i landskapet.
Skulpturen ska fungera som musikinstrument och besökare ska kunna lägga ut inspelningar de gör på Internet, där det kan bli ett växande material av tolkningar och synpunkter.

Att kunna röra vid och påverka ett konstverk/en utsmyckning gör att vi känner oss delaktiga och det blir en undersökande process där alla sinnen engageras.

Bäckahästen är ett starkt och farligt väsen som personifierar den otämjda naturen och det fritt strömmande vattnet i nordisk mytologi.

Flera olika material och tekniker har utvärderats för genomförandet av skulpturen. Brons, gjutjärn, segjärn, trä, glasfiberarmerad polyesterplast, kalksten m.m.

Den plats där skulpturen ska stå är inte bestämd men ska ha ett vattendrag i närheten och ha en stämning som sätter igång besökarens fantasi.

Skulpturen finns med som en del i förslaget till tillgängliggörande och utsmyckning vid Sjukällorna på Dröstorps Alvar. Om denna plats blir den slutgiltiga blir materialet svetsat plattjärn.

Länk till Annikas blogg, där Bäckahästen presenteras:

http://galleri-a.blogspot.se/p/oland.html