Title

 

Utställning online: Minnesportar /Memory Portals Utställningen öppnade den 13 juli 2020 och pågår tills vidare. Klicka på bilden nedan, så kommer du till utställningens portal.
Exhibition online: Memory Portals / Minnesportar The exhibition opened July 13 2020. Click on the photo below, and you will enter the exhibition portal.

Startsida för online-utställningen Minnesportar /Memory Portals

Tidigare projekt

Sandby borg

”En dörr på Sandby borg” är titeln på en film av musiker och musikarkeologen Frances Gill.  Frances arbetar med idéer som berör människokroppen och alla dess sinnen och känslor genom konstnärliga och arkeologiska processer.

Läs mer!


Dröstorp

Sedan 2015 har Öland som helhet och även platsen Dröstorps alvar varit i fokus för tankar om en ny kulturstrategi. Tid, rum och rörelse har varit centrala i bearbetningen. I workshopens form besökte vi vid olika tillfällen platsen Dröstorps alvar som led i det övergripande arbetet med vad en kulturstrategi skulle kunna vara och föra med sig. Här är en film från ett av mötena med platsen. Övrig dokumentation visar processer kring utforskningen av Dröstorp, med skissen i olika skepnader som främsta verktyg.
Läs mer!


Ölands källor och vatten

Experimentellt Kulturarv anordnar en tvådagars workshop på temat "Ölands källor och vatten" torsdagen och fredagen den 12–13 maj på Öland. Vi utforskar källor och vatten i ett möte mellan forskning (såväl humanistisk som naturvetenskaplig) och konstnärlig utövning. Under dagarna blandar vi praktisk workshop, där vi utforskar metoder, med teoretiska inslag i form av presentationer på olika teman som relaterar till källor och vatten. Välkommen att låta dig inspireras av gränsöverskridande samarbeten mellan forskning och konstnärlig utövning. Ett preliminärt program presenteras här i början av april.