Title

VÄLKOMMEN TILL EXPERIMENTELLT KULTURARV / WELCOME TO EXPERIMENTAL HERITAGE

Vårt tema för 2021 är Modernitetens kulturarv. Vi genomför utställningar, seminarier och workshops kring detta tema under året. Aktiviteterna kommer att annonseras här och på Facebook.

Our 2021 theme is The Heritage of Modernity. We intend to arrange exhibitions, seminars and workshops around this theme during the year. The activities will be announced here and through Facebook.